(Beroeps)opleiding tot Reikimaster


De (beroeps)opleiding tot Reiki-master is een intensieve meerjarige opleiding die er op is gericht de emotionele en spirituele aspecten van jezelf volledig aan bod te laten komen, te doorleven en emotionele onbalans te herstellen.

 

Eerst jezelf leren kennen en dan pas leer je anderen begeleiden, cursussen geven, praktijk te voeren etc.

Tijdens de opleiding zijn er circa vier meerdaagse training op locatie in de Eifel (D) alsook de regelmatige “1 op 1 gesprekken”, een tot twee keer per maand. Je loopt alle cursussen en oefenavonden mee én gaat zelf cursussen en oefenavonden organiseren....en nog véél meer. 

 

Reikimaster Leon Josten heeft méér dan 35 jaar ervaring in zowel de traditionele Japanse- als de Westerse Reiki methoden en intensief gewerkt met de erkende opvolgers van Mikao Usui Sensei. 

             

           Meer weten?

              Informeer gratis en vrijblijvend

                  Reikimaster &-teacher  Leon Josten.   


De masteropleiding nader toegelicht


 

In 31-3-2019 stierf Phyllis Lei Furumoto.

 

In de jaren voorafgaande had ze veel contact met haar student Johannes Reindl.

 

Phyllis heeft met Johannes langdurig gewerkt en hem als haar opvolger in Reiki benoemd.

Na een ruime periode van het beoefenen op het Reiki 1 en 2 niveau, kan de behoefte / roeping ontstaan om de stap naar het Masterschap te nemen en je persoonlijke en spirituele groei nog dieper te ondergaan.

Het begint met contact zoeken met een ervaren Reikimaster en bij hem of haar deze wens kenbaar maken. Gedurende het “Reikimaster intakegesprek” zal duidelijk gemaakt worden wat de kandidaat zal gaan leren, wat hij of zij van de begeleidende Reikimaster mag verwachten én wat de volgende stappen zijn.

 


In de eerste 2 jaar van de opleiding zijn er minimaal een keer per 2 - 3 weken één op één gesprekken en de daaruit volgende “huiswerk oefening”. 

Naast de persoonlijke begeleiding zal de Master-kandidaat alle cursussen Reiki 1 en 2 mee organiseren en meelopen, 1 à 2 keer per jaar een intensieve meerdaagse training volgen, periodieke voortgangsgesprekken en de relatie met de begeleidende Reikimaster opbouwen en verdiepen.

De Master-kandidaat leert de 9 elementen en 4 aspecten van het “Usui Systeem van natuurlijk genezen”, de verschillende vormen in Reiki en Reiki leefregels / beginselen tot in de details beheersen. Ook komt het organiseren en het geven van cursussen aan bod. Tevens leer je veel over het begeleiden van mensen, de begeleiding die je kunt geven bij hun eigen ontwikkeling. Uiteraard worden ook de kernpunten van het opzetten en voeren van een eigen praktijk onder de loep genomen.

De begeleidend Reikimaster zal zijn kennis, inzichten en ervaring in Reiki en spirituele groei delen.

De inwijding tot Reikimaster in het “Usui Systeem van natuurlijk genezen”, zal geschieden zodra beide dit het juiste moment vinden.

Daarna is er zeker nog een intensieve begeleiding in het geven van cursussen en verdere ontwikkeling op spiritueel en energetisch niveau. Er ontstaat een energetische band tussen beide Reikimasters die voor altijd blijft bestaan.

 

De kosten voor de totale Reikimaster-opleiding, intensieve persoonlijke begeleiding (ongeveer 3 jaar op individuele basis) en de inwijding tot Reikimaster komen in jouw persoonlijk mastergesprek aan de orde. 

 

Van Reikimaster door ontwikkelen naar Reiki-Teacher!

Na een periode van minimaal 5 jaar intensief lesgeven in de cursussen Reiki 1 en 2, oefenavonden organiseren en praktijk te voeren, kan de behoefte ontstaan om Reiki 2 studenten te begeleiden naar het niveau van Reikimaster.

Dát is een aanvullende opleiding die nog eens circa 2 jaar in beslag neemt.

Een periode van intensief 'sparren' over de achtergronden en beweegredenen van jezelf om de puurheid van beslissen te doorgronden.

Je krijgt uiteraard alle 'tools' aangereikt om anderen op te leiden tot Reikimaster alsook in te wijden. Van symbolen kalligraferen tot de achtergronden ervan.

Dát wat jij hiervoor nodig hebt.

 

De kosten voor de Reikimaster en Teacher opleiding, intensieve persoonlijke begeleiding gedurende 2 jaar en de inwijding tot Reikimaster en Teacher komen in jouw persoonlijk mastergesprek aan de orde. 

 

en dan??...

Jij en jouw 1e Master-kandidaat worden tijdens de opleiding van jouw 1e Master-kandidaat door mij mee begeleid. Ik haak in op jouw externe training en we doen de inwijdingen samen. Uiteraard in onderlinge afstemming en naar behoefte.

De kosten voor deze begeleiding van jouw 1e Master-kandidaat komen ook in jouw persoonlijk mastergesprek aan de orde.