De geschiedenis van Reiki...

Onderstaand de geschiedenis over de traditionele Japanse Reiki-stroming die Usui Reiki Hikkei genoemd wordt.

 

Uit verschillende officiële overheidsbronnen in Japan, onderzoek van diverse collegae Reikimasters, gedenktekens en Usui’s eigen nalatenschap onder andere in de vorm van het lesboek “Usui Reiki Hikkei” komt de navolgende geschiedenis tot stand.

 

“Iemand die intensief studeert en vlijtig werkt aan verbetering van lichaam en geest, om zodoende een beter persoon te worden noemt men een ‘persoon van grote Geest’(spiritueel).

Mensen die deze ‘grote Geest’ inzetten voor sociale doelen, dat wil zeggen de ‘goede weg’ leren aan veel mensen en groots GOED doen, noemt men ‘leraren’. Usui Sensei was zo’n ‘leraar’. Hij onderwees het Reiki van het Universum. Ontelbare mensen vroegen hem dit te mogen leren en hun te helen”…..dit staat geschreven op de gedenkteken aan Usui’s deugden in de Saihoji Tempel te Tokyo.

 

1865 – Usui’s geboorte

 

Mikao Usui is geboren op 15 augustus 1865 in het dorpje Taniai (tegenwoordig Miyama-Cho) in de prefectuur Gifu waar zijn familie al meer dan 11 generaties woont. Hij is zoon van Uzaemon Tsunetane een legerofficier en zijn moeder behoort tot de respectabele familie Kawai. Beide families zijn van zeer hoge afkomst. Een verre voorouder Tsunetane Chiba, uit de zestiende eeuw na Christus, is zelfs een zeer beroemde Samoerai. In 1551 veroverde hij de stad Usui. Uit respect en ter nagedachtenis hieraan namen al zijn afstammelingen de naam Usui aan. Zij familie is aangesloten bij de Tendai stroming van het “Esoteric Buddhism”.

 

Het is de tijd van “de Meiji Keizer”(1868-1912). Veel hervormingen, zoals verplicht onderwijs, conservatisme, nationalisme en Keizer verafgoding doen hun intreden. Oude tradities probeerde men te combineren. Japan opent zijn deuren naar de wereld na twee en een halve eeuw van gesloten grenzen. Gedurende die gesloten tijd(1600-1868) werd het Christelijke geloof uitgebannen, zelfs op straffe van dood en diende iedereen zich te laten registreren bij een Boeddhistische Tempel.

Alleen Nederland en China waren exclusieve handelspartners en hadden beperkte toegang tot uitsluitend de handelsstad Nagasaki. Deze stad zou in de tweede wereldoorlog vernietigd worden door een Amerikaanse atoombom.

 

 

1869 – Usui begint zijn studies

 

Mikao Usui is ongeveer vier jaar oud als hij door zijn ouders naar de Tendai Tempel wordt gestuurd om daar te gaan leren. Het Japanse Tempel onderwijs was spiritueel ingesteld. Deze leervorm werd steeds meer verdrongen door de leerplicht op publieke scholen. Hij leerde er naast aardse dingen ook Ki-Ko. Dit is de Japanse vorm van Chi Gong. Een zeer oude energetische bewegingsleer en heelkunst, die veel gelijkenis vertoont met Reiki. Delen van het Ki-Ko systeem vindt men nu terug in de tweede Reiki graad(Okuden), zoals kloppende handen, duwende handen, pulserende handen en projecterend helen(met gedachten kracht).

Meditatie op de nabij gelegen berg Kurama was een regelmatig onderdeel van het spiritueel onderwijs in de Tempel. Usui was een buitengewone intelligente, hard werkende en belezen student. Hij beheerste vele talen vloeiend en reisde naar China, de Verenigde Staten en Europa om zijn kennis en vaardigheden op gebied van medicijnen, geschiedenis, filosofie, technologie, psychologie, Shinsen Jutsu en de grote wereldreligies inclusief de Christelijke bijbel en het Boeddhistische geloofsboek de Kyoten.

Hij behaald een doctoraal in literatuur aan de universiteit van Kyoto. Net zoals vele intellectuelen omarmde ook Dr. Usui de vele veranderingen die met de hervormingen gepaard gingen. Hij was zeer westers ingesteld. Zijn vader stimuleerde hem door het enthousiast omarmen van de politieke veranderingen “pro-westen”.

San is een stadium van leerling zelfs op heel hoog intelligentie niveau. Pas als men doorgroeit naar het overdragen van opgedane wijsheid (dus niet alleen kennis!) komt men op een master niveau welke in Japan Sensei heet.

 

Rond 1900 werd Usui San extreem ziek als gevolg van een epidimie die door Kyoto waarde. Hij had een bijna dood ervaring waarin hij een visioen had en instructies kreeg van de grote Boeddha. Deze ervaring veranderde zijn leven voorgoed. Hij ontwikkelde een helingsmethode op basis van hoe Boeddha het deed. Voordat Usui San zijn spirituele Reiki pad opging heeft hij tal van banen gehad. Hij werkte als boeddhistische missionaris, rijksambtenaar, journalist, zakenman die failliet ging, secretaris van de burgemeester van Tokyo en hij behoorde, van 1898 tot 1906, tot de persoonlijke staf van de gouverneur van Taiwan. Hij leefde als een vrij man en monnik die buiten de Tempel leefde. Hij heeft in het kader van zijn missiewerk veel gevangenissen en ziekenkoloniën (lepra etc.) bezocht.

 

Over zijn privé leven is verder weinig te achterhalen. Hij trouwt met Sadako Suzuki en kreeg met haar twee kinderen. Een zoon Fuji die leefde van 1908 tot 1946 en een dochter die leefde van 1913 tot 1935 wiens naam (nog)niet te traceren is. Op een onbekend moment komt er een breuk in de relatie en gaan ze uit elkaar. Algemeen neemt men aan dat dit komt vanwege zijn opvatting over het Christendom en het aanhangen van een andere Boeddhistische stroming als de familie van zijn vrouw en zeker ook Usui’s volharding in het willen bereiken van Satori de “verlichte staat”, welke hij uiteindelijk in 1922 ook bereikte.

 

Gedurende (de Meiji-periode) werd Japan gereformeerd van een agrarische naar een industriële economie. Omdat te ondersteunen werden veel Japanse studenten naar het westen gestuurd om wetenschap en talen te leren. Dit is ook mogelijk de reden van Dr. Usui’s reizen. De overheid ondersteunde het openen van zaken en industrie, vooral voor de grote machtige families. De gigantische overheidsuitgaven die hiermee gepaard gingen, leiden naar de crisis van 1880. Mogelijk ook de reden waarom Dr. Usui’s zaak failliet ging!?

1912 De Meiji keizer Mutsuhito sterft en zijn opvolger Taisho wordt de nieuwe keizer. Hij sterft in 1926. 


Usui San start na zijn bijna dood ervaring met een intensieve zoektocht naar antwoorden op zijn visioen. Hij bestudeert velen boeddhistische geschriften en met name die gaan over de helingtechnieken en de energetische discipline die te maken heeft met focussen van ‘ki’. Door de jaren heen werd hij een gerespecteerde boeddhistische leraar. Rond 1914 start Usui San met het lesgeven in Téate ook wel handheling genoemd. Deze handelingen waren spiritueel van oorsprong en liggen aan de basis van het Usui Reiki Ryoho. In 1918 start Dr. Usui aan zijn training als Zen-boeddhist, binnen het Tendai-klooster, waar hij al eerder Chigong bestudeerde. Na circa 4 jaar van intensieve beoefening, bereikte hij nog steeds niet de Satori, de staat van spirituele verlichting. Hij vroeg zijn Zenmeester wat hij kon doen. Deze antwoordde: “sterf nog één keer”. Dit motiveerde hem te gaan vasten, zelfs indien nodig tot aan zijn dood. In maart van 1922, “teleurgesteld in zijn leven” en hopeloos zoekende naar antwoorden, voerde hij het advies dat zijn Zenmeester hem gaf uit. Hij ging naar de berg Kurama om daar te vasten totdat hij Satori zou bereiken. Usui San was gewend aan het vasten tijdens zijn eerdere bezoekjes aan de berg. Dit is een normale praktijk tijdens een spirituele discipline die “shyu gyo” heet. Dit houdt in dat men gedurende 21 dagen doet vasten en mediteren. Op Usui Sensei’s grafsteen staat geschreven: “Tijdens de laatste ochtend van het vasten, voelde hij een grote Reiki boven zijn hoofd”.

 

Reiki is intelligentie en wijsheid van het universum. Het woord Reiki werd ook al ver voor Usui’s tijd gebruikt. Algemeen vertaald betekent het Goddelijke Kracht. 

Usui Sensei bereikte in het voorjaar van 1922 Satori, de staat van spirituele verlichting en verkreeg daarmee de helende gaven die hij “Reiki Ryoho”, spirituele energetische helingmethode noemde. Sommige geschriften spreken ervan dat Usui Sensei reeds in 1914 via meditatie de staat van verlichting zou hebben bereikt. Vaak sprak men ook over de ‘Usui hands on healing’, ‘Usui Do’, of ‘Usui Reiki’.

Hij verliet het klooster en ging thuis met deze helingmethode werken, voor zichzelf en voor zijn familie. Het verhaal doet de ronde dat zijn vrouw ziek was en hij haar met Reiki hielp. Usui San besloot Reiki te gaan delen met anderen. Usui’s grote wens was het Reiki toegankelijk te maken voor iedereen, zonder dat er een zware spirituele beoefening aan moest zijn voorafgegaan. Daartoe heeft hij het Shoden niveau gemaakt, zoals blijkt uit zijn werkboek: het Usui Reiki Hikkei.

 

Uit de gedenkschriften kan men duidelijk opmaken dat Dr. Usui op Kurama Yama mediteerde. Yama betekent berg en Kurama betekent paardenzadel. Kurama Yama is 570 meter hoog en ligt 12 kilometer ten noorden van het keizerlijke paleis van Kyoto. De Kurama tempel dateert van 707 na Christus. Het diende als bescherming voor de noordelijke stad Heiankyo en ligt halverwege de berg. De gebouwen zijn veelvuldig door vuur vernietigd en daarna weer opnieuw opgebouwd. De grote hal is in 1971 voor het laatst gerestaureerd. Tot 1949 behoorde de tempel tot de Tendai stroming binnen het boeddhisme. 

In april 1922 stichtte Usui Sensei het “Usui Reiki Ryoho Gakkai”, het Usui Reiki Heelmethode Leersociëteit. Hij opende zijn eerste kliniek in Aoyama, Tokio waar hij Reiki praktiseerde en voor een groot publiek workshops gaf. Gedurende zijn studie Shinto en Mahayana, boeddhisme kwam hij in aanraking met Reiju (energieopbouwende methode) en Hatsurei-ho (reiniging voor lichaam en geest). De eerste vermeldingen over het lesgeven wat Usui Sensei deed, stammen uit 1922 en dat was in Harajuku, Tokio. Usui Sensei gaf toen een workshop op beginnerniveau (Shoden) aan iedereen die dat maar wilde. In het begin deed hij nog niets volgens vastgelegde handposities maar puur intuïtief op de plekken van onbalans en pijn. Toen hij begon te onderwijzen in Reiho, kwam hij erachter dat het nodig was instructies te geven volgens een bepaald patroon. Hij noemde deze de Usui Reiki Hikkei.

 

In de ochtend van 1 september 1923, net voor de middag, worden Tokyo en Yokohama getroffen door de extreem grote Kanto-aardbeving van 7.9 op de schaal van Richter. Het episch centrum lag op 75 km van Tokyo. Er vielen meer dan 100.000 doden en een ontelbare zwaar gewonden. Tokyo en Yokohama gingen aan vlammen ten onder. Het zou de geschiedenis in gaan als de grootste natuurramp in Japan, aller tijden.

 

Gedurende deze noodsituatie werd Usui Sensei’s methode geprezen vanwege de verlichtende- en helende werking voor de vele slachtoffers. Hij deed dit werk veelal gratis en gaf gedurende deze periode aan velen ‘Shoden’, het begin niveau van Reiki door, zodat ook zij konden helpen de grote getale gewonden met Reiki te behandelen. Usui Sensei werd door deze successen met Reiki en zijn barmhartige- en liefdadige handeling beroemd door geheel Japan. Het kan zijn dat dit het werk met de armen is waarover mevr. Takata spreekt!? Vanwege ruimtegebrek verhuisd hij in 1925 met zijn kliniek naar Nakano, een buitenwijk van Tokyo.  Inmiddels reist Usui Sensei heel Japan af om les te geven in Reiki.                                                

Het valt op dat hij vooral in marinebasis kwam en een groot deel van zijn leerlingen uit het leger stammen. Mogelijk dat de grote mate van discipline een rol speelde. Mikao Usui was een vriendelijke en soms wat olijke man met een constante glimlach op zijn lippen. Hij had een ‘groot hart’ en dito buikje…. en was altijd goed gemutst. Hij leefde en dacht niet in problemen maar mogelijkheden en lessen……. 

Najaar van 1925: Usui Sensei met zijn groep studenten. Mikao Usui Sensei zit in het midden. Toshihiro Eguchi zit links naast Usui en Dr. Hayashi is 4e van rechtsboven.
Najaar van 1925: Usui Sensei met zijn groep studenten. Mikao Usui Sensei zit in het midden. Toshihiro Eguchi zit links naast Usui en Dr. Hayashi is 4e van rechtsboven.

 

 In 1923 start Toshihiro Eguchi met zijn Reiki studie bij Usui Sensei. Hij was Usui’s meest prominente student, welke voor de oorlog duizenden studenten in Reiki Shoden-graad opleidde. Aan hem is het ook te danken dat Usui’s Reiki methode binnen Japan tot op heden heeft overleefd. 

Foto van Chujiro Hayashi Sensei op bezoek bij mevrouw Takata Sensei op Hawaii
Foto van Chujiro Hayashi Sensei op bezoek bij mevrouw Takata Sensei op Hawaii


Vanaf 1925, net een jaar voordat Usui stierf, startte Chujiro Hayashi met zijn Reiki studie. Hayashi was een van Usui’s eerste niet-boeddhistische studenten. Hij was Christen met een sterke overtuiging. Usui stimuleerde Hayashi om een kliniek voor zichzelf te beginnen, op basis van datgene wat hij met Reiki heeft geleerd. Deze kliniek stond in Tokyo. Hij vulde Usui’s techniek aan met een aantal complexe extra handposities voor gebruik in zijn kliniek. 


Usui Sensei stierf 9 maart 1926 na een reeks van hersenbloedingen, in het stadje Fukuyama, Hiroshima district. Hij was in die streek aanwezig om aldaar Reiki lessen te geven aan de inwoners van Kure, Hiroshima en Saga. Men zegt dat hij de avond voorafgaande aan zijn dood nog Reiki bij zichzelf toepaste. Hij is uiteindelijk 62 jaar oud geworden. Gedurende de 4 jaar dat hij, als Sensei, met Reiki bezig was onderwees hij Shoden aan meer dan 2000 leerlingen. 17 daarvan behaalden het Shinpiden niveau. Of te wel het master/leraar niveau! Dit wil echter niet zeggen dat ook zij ‘spiritueel verlicht’ waren. Van deze 17 waren er 4 marineofficier, 5 Boeddhistische nonnen en de rest gewone burgers. Enkele ervan heten; Juzaburo Ushida, Kaníchi Taketomi, Chujiro Hayashi, Yoshiharu Watanabe, Toshihiro Eguchi, Masayki Okada, Tetsutaro Imaizumi, Sono’o Tsuboi en Haru Nagao.

Binnen deze traditie is het, tot op de dag van vandaag, nog steeds zo dat ALLEEN de voorzitter van de vereniging (GAKKAI of KENKYUDAI of SHIKIDEN) de inwijding tot Reikimaster ( Shipiden ) geeft. De opleiding daar naartoe kan echter door andere (de begeleidende) Reikimaster gedaan worden!


In 1927 richtten zijn leerlingen een gedenksteen ter ere aan zijn nagedachtenis op. Zijn graf bevindt zich op de begraafplaats van de Saihoij tempel te Tokyo.

        Jazaburo Ushida is dan de eerste opvolger van Usui Sensei binnen de Usui Reiki Ryoho Gakkai.

        Hij maakte samen met Masayuki Okada(auteur van gedenktekst) de kaligrafie op Usui’s gedenksteen.
Al Usui’s en Hayashi’s Shipiden leerlingen staan gewoon geregistreerd in het

Japanse ministerie van onderwijs. Reiki is nooit en te nimmer verdwenen binnen

Japan, óók niet ten tijde van de oorlog. Juist toen niet daar het binnen Japan een

waardevolle behandelmethode was voor verwondingen. Er is nooit iemand

aangewezen als drager van de Reikilijn buiten Japan en er zijn geen geschriften

die spreken over een grand-masterschap! 

Tekst op grafsteen Mikao Usui Sensei:  “Wie ernstig leert en vol overgave aan zichzelf werkt, om zijn lichaam en zijn geest te verbeteren en om een beter mens te worden, is een "mens van grote geest". De mensen die deze grote geest voor het welzijn van de maatschappij gebruiken, om vele mensen de juiste weg te wijzen en om goed te doen, noemt men "leraren". Een van deze leraren was Usui. Hij leerde mensen het Reiki van het universum. Talloze mensen kwamen tot hem en verzochten hem, hun de grote weg van Reiki bij te brengen en om hen te helen. Zijn voornaam is Mikaomi, zijn andere naam ( in Japan kregen vroeger leerlingen een nieuwe naam van hun leermeester) is Gyoho (kan men ook als Kyoho uitspreken)”.

 

Vanaf hier ontstaat de geschiedenis zoals die in het Westerse Reiki verteld wordt.

Het Usui Reiki Shiki Ryoho.

 

Zoals reeds vermeld is een van zijn studenten Dr. Chujiro Hayashi. Een gepensioneerde medisch marineofficier die verkeerde in de hoogste kringen van Japan. Dr. Hayashi is zo intensief met Reiki bezig dat Dr. Usui in hém zijn opvolger in Reiki ziet. Voor zijn dood in 1926 benoemt Dr. Usui hem dan ook tot zijn opvolger zodat Dr. Hayashi nu ook de essentie van Reiki aan iemand anders kan overdragen.

 

Dr. Hayashi is een man van structuren. Hij bracht structuur aan in het behandelen, het leren van de Reiki beginselen en de opleiding. Hij sticht 2 klinieken in Tokyo en Kyoto. Hier kunnen mensen terecht voor Reikibehandelingen en gezonde voeding. Tevens gaan de behandelaars van hieruit naar de mensen thuis.  

Hij noteert zorgvuldig zijn ervaringen en ontdekt dat Reiki vanzelf naar de plek in het lichaam stroomt waar het nodig is en daar de oorzaak oplost. Reiki vult op die plek het tekort aan levensenergie aan en brengt rust. Het lichaam krijgt gelegenheid zich te herstellen.

 

Op een dag in 1935, komt een vrouw, mevrouw Hawayo Takata, naar het ziekenhuis van Tokyo. Zij was vanuit Hawaï gekomen om te worden geopereerd aan een tumor. Er blijkt echter dat haar hart te zwak is om geopereerd te kunnen worden. Een diëtiste welke in zowel het ziekenhuis als de Reikikliniek werkt adviseert haar een paar Reikibehandelingen te nemen. Na overleg met de hoofdarts stemt ze hierin toe en gaat voor behandeling naar de Reikikliniek van Dr. Hayashi in Tokyo. Ze blijft wel in contact met het ziekenhuis.

 

In de Reikikliniek krijgt ze meerdere keren per dag Reiki en gezonde voeding. Tijdens een van de behandelingen was ze zó nieuwsgierig naar wáár die warmte toch vandaan kwam, dat ze in de mouw van een van de behandelaars keek of er een kacheltje in verstopt zat!

Ze herstelt goed en haar hartproblemen verdwenen. Tijdens het onderzoek van de hoofdarts van het ziekenhuis bleek zelfs dat de tumor vanzelf was verdwenen. Een operatie was niet meer nodig.

 

Mevrouw Takata was hiervan zó onder de indruk dat ook zij Reiki wilde leren. Echter Dr. Hayashi weigert haar toe te laten tot de beginnerklassen. Deze waren alleen toegankelijk voor mannen. Daarnaast was mevr. Takata een ‘afvallige’ omdat ze buiten Japan woonde.

Zij legt zich hier niet bij neer en vraagt de Hoofdarts een goed woordje voor haar te doen bij Dr. Hayashi. De hoofdarts wijst haar op hetgeen ervoor nodig is. Mevr. Takata heeft er alles voor over om Reiki te mogen leren. De hoofdarts is hiervan overtuigd en schrijft aan Dr. Hayashi een persoonlijke brief van aanbeveling. Dr. Hayashi kon uit eerbied niet meer weigeren waardoor mevrouw Takata alsnog mocht toetreden tot de Reikibeginnerklassen.

 
Samen met haar twee dochters verblijft mevrouw Takata voor een jaar bij de familie Hayashi. Ze is elke dag met Reiki bezig, moet veelvuldig voor behandelingen naar de mensen thuis toe en assisteert Dr. Hayashi tijdens zij behandelingen. Ze raken goed bevriend. Haar opleiding is voltooid en zij wordt in de 2e Reiki graad ingewijd. Ze weet Dr. Hayashi te overtuigen dat Reiki óók buiten Japan heel erg nodig is en keert terug naar Hawaï om daar mensen te genezen.

 

Vlak na haar terugkomst opent mevrouw Takata een praktijk om mensen met Reiki en gezonde voeding te helpen.

 

Mevrouw Takata heeft een sterke band ontwikkeld met de familie Hayashi. Toen de dochter van Dr. Hayashi zich verloofde wilde ze nog een bezoek brengen aan mevrouw Takata op Hawaï. Dr. Hayashi komt samen met zijn dochter voor een paar maanden op bezoek in Hawaï.

 

Dr. Hayashi geeft veel lezingen en beginnerklassen en helpt mevrouw Takata met het opbouwen van haar praktijk. Het zal een zeer drukke praktijk worden. In februari 1938 wordt ze door Dr. Hayashi tot Reikimaster ingewijd.

 

 

Mevrouw Takata is nu naast Dr. Hayashi óók een Reikimaster die de 1e- en 2e Reikigraden aan andere kan doorgeven.

 

Op een dag spoedig na haar inwijding krijgt ze een droom waarin het haar duidelijk wordt dat ze terug moet naar Japan om Dr. Hayashi te bezoeken. Daar aangekomen vertelt Dr. Hayashi haar dat er een oorlog tussen Japan en de Verenigde Staten op komst is en hij zich niet kon verzoenen met de gedachte als Reikimaster in de marine moeten dienen.

 

Hij verzameld zijn studenten en maakt bekend dat hij mevrouw Takata tot zijn opvolgster benoemt om zodoende Reiki veilig te stellen buiten Japan. Hij geeft haar verdere instructies over hoe een en ander te doen. Men is zowel gelukkig als bedroeft. Daarna neemt Dr. Hayashi op traditionele Japanse manier afscheid. Hij sluit zijn ogen en verlaat zijn lichaam.

 

Mevrouw Takata volgt nauwkeurig de instructies van Dr. Hayashi op en keert uiteindelijk terug naar Hawaï waar zij nog 40 jaar als Grandmaster in het “Usui System of Natural Healing” actief is. Zij wijdt haar leven geheel aan Reiki.

 

Tijdens haar 40 jaar Grandmasterschap heeft ze veel mensen in de 1e en 2e Reiki graad ingewijd. Zij bracht Reiki naar de Verenigde Staten van Amerika. Ze was alom bekent als krachtig genezeres en gezaghebbende lerares. In Japan zélf zijn diverse Reikimasters welke door Dr. Usui of Dr. Hayashi in de hoogste Reikigraad ingewijd zijn, nog steeds volop met Reiki bezig. Dit zijn veelal besloten gemeenschappen in ‘kloosterachtige’ vorm.

 

 

In de 70 er jaren beseft mevrouw Takata dat het belangrijk gaat worden haar kennis en ervaringen over Reiki door te geven aan een jongere generatie. Zij heeft haar kleindochter Phyllis Lei Furumoto als haar opvolgster op het oog. In deze jaren wijdt ze naast Phyllis nog 21 andere mensen tot Reikimaster zodat er een basis is om Reiki door te laten groeien. Dát resulteerde in een inmiddels wereldwijde beoefening in Reiki.

 

Als klein meisje is Phyllis door haar grootmoeder in de 1e Reikigraad ingewijd. Phyllis mag haar grootmoeder behandelen telkens als zij op bezoek is. Pas op latere leeftijd, Phyllis is dan 27, en ná herhaalde verzoeken van mevrouw Takata aan Phyllis adres om haar op te volgen geeft ze gehoor aan grootmoeders wens.

 

Ze wordt in de 2e Reikigraad ingewijd en gaat spoedig daarna intensief met haar grootmoeder samenwerken om zodoende oma’s ervaringschat over te nemen. Tijdens de eerste gezamenlijke reis, gedurende haar opleidingsperiode, wordt ze tot Reikimaster ingewijd en besluit ze definitief zich over te geven aan oma’s wens om haar opvolgster te worden.

 

Mevrouw Takata overlijdt in 1980. In 1982 is er op Hawaï een herdenkingsbijeenkomst ter nagedachtenis aan mevrouw Takata. Hier wordt besloten een jaarlijkse bijeenkomst te hebben om de ervaringen van Takata’s Reikimasters met elkaar te delen. Tijdens de 2e bijeenkomst wordt door 20 van hen besloten “The Reiki Alliance” op te richten. Er is op dat moment al een andere Reiki-organisatie opgericht welke de “AIRA” heette. Deze is later uiteengevallen in vele andere Reiki-stromingen. 

Paul David Mitchell vormt samen met Phyllis Lei Furumoto het OFFICE of Grandmastership binnen "The Reiki Alliance" 

In maart 2020 sterft Phyllis Lei Furumoto nadat ze, de door haar gekozen opvolger, Johannes Reindl in de laatste jaren van haar leven heeft klaargestoomd voor de overname van haar verantwoordelijkheden als 'drager van de spirituele lijn van Reiki'. 

Johannes Reindl (donkere kleding) tijdens het jaarlijkse Reiki Festival in Gersfeld in 2021.